Článok

DISCIPLINÁRNA KOMISIA LFBL 22.6.2020

Dňa 22.6.2020 zasadala Disciplinárna Komisia Legendárnej Florbalovej Ligy v súvislosti s kontumáciou zápasu 13. kola medzi Hurikán Oldboys Bratislava a FBC Dragons Bratislava. Dôvodom kontumácie v pomere 5:0 v prospech tímu Hurikán Oldboys Bratislava bol nedostatočný počet hráčov tímu FBC Dragons Bratislava (5+1) na  začiatku zápasu.

Rozhodnutím Komisie bolo tímu FBC Dragons Bratislava udelené pokarhanie.