Propozície

PROPOZÍCIE 2022/2023

Systém súťaže

1. – 11. kolo – základná časť

Základná časť bude pozostávať z 11-ich kôl, počas ktorých sa tímy stretnú každý s každým. Každý zo 11-tich tímov odohrá 10 zápasov. Po základnej časti postupujú tímy na 1. až 8. mieste postupujú do štvrťfinále. Tímy na 9. – 14. mieste skončia na danom mieste aj v celkovom poradí ročníka. Víťazi štvrťfinále postupujú do semifinále a víťazi semifinále postupujú do finále.

12. kolo – štvrťfinále

13. kolo – semifinále

14. kolo – FINÁLE

Zápasy a hrací systém

Ihrisko

Všetky zápasy sa odohrajú v Školskej športovej hale kpt. J Nálepku Školská 2, Stupava, na ihrisku s oficiálnymi rozmermi 40x20m.

Počet hráčov

5 hráčov + 1 brankár

Hrací systém všetkých zápasov okrem finále

3×20 minút, hrubý čas (zastavovanie času iba v prípade gólu, vylúčenia alebo na pokyn rozhodcu); posledné 3 minúty 3. tretiny čistý čas, ale len v prípade, ak je rozdiel gólov 3 a menej.

V prípade remízy nasledujú 3 nájazdy každého tímu s  tromi rôznymi hráčmi, v prípade remízy rýchla smrť po 1 nájazde s ľubovoľným hráčom.

Hrací systém finále

3×20 minút čistý čas

V prípade remízy nasleduje predĺženie 5 minút čistý čas, 5 na 5, zlatý gól. V prípade remízy nasledujú 3 nájazdy každého tímu s  tromi rôznymi hráčmi, v prípade remízy rýchla smrť po 1 nájazde s ľubovoľným hráčom.

Bodovanie

Výhra 3 body, výhra po samostatných nájazdoch 2 body, prehra po samostatných nájazdoch 1 bod, prehra 0 bodov.

Určenie poradia tímov po základnej časti

  1. Vyšší počet bodov vo všetkých zápasoch
  2. Vyšší počet bodov vo vzájomných zápasoch
  3. Vyššie celkové skóre vo vzájomných zápasoch (skóre)
  4. Vyšší počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch
  5. Vyššie celkové skóre vo všetkých zápasoch
  6. Vyšší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch
  7. Nižší počet trestných minút
  8. 3 nájazdy dotknutých tímov s  tromi rôznymi hráčmi, v prípade remízy rýchla smrť po 1 nájazde s ľubovoľným hráčom.

Súpisky

LFbL môžu hrať hráči narodení v roku 1991 a starší.

Výminky – hráči narodení v roku 1992 a mladší. Na súpiske ich môže byť viacej, ale len traja mladší ako 20 rokov. V zápase môžu nastúpiť 3 výnimky. Hráči narodení v roku 1992 a mladší nemôžu v danom ročníku LFbL nastúpiť na žiadny zápas Mužskej Extraligy. V prípade, že sa tak stane, nesmú daní hráči ďalej nastupovať na zápasy LFbL.Ak takýto hráč nastúpi na zápas a aj keď tím bude hrať v zápase s viac ako 3 výnimkami,zápas bude kontumovaný v neprospech tímu,ktorý sa previnil.

Hráčov možno do súpisiek dopĺňať do 31.12.2022 (vrátane výnimiek). Týchto hráčov treba predložiť organizátorovi súťaže najneskôr 2 dni pred príslušným ligovým kolom.

Kontakt na organizátora:

Ján Žúbor,

janzubor@azet.sk, 0940 844 467

Povinnosti

Zápis bude predpísaný pred každým zápasom, jednotlivé tímy ho musia upraviť podľa skutočne prítomných hráčov tak, aby ho mal zapisovateľ na stolíku pripravený najneskôr 10 minút pred začiatkom zápasu daného tímu.

Každý tím musí mať v zápase určeného kapitána riadne označeného kapitánskou páskou.

Štatistiky

V lige sa vedie kanadské bodovanie (góly, asistencie, trestné minúty), ktoré bude k dispozícií na stránke LFbL. Pri nájazdoch sa do štatistík rátajú iba víťazné samostatné nájazdy a to za jeden gól, iné nájazdy sa do štatistík nerátajú.

Rozhodcovia a organizátori

Zápasy budú rozhodovať rozhodcovia s platnou licenciou Slovenského zväzu florbalu, ktorí budú rozhodovať podľa platných pravidiel Slovenského zväzu florbalu. Na každom zápase bude prítomný časomerač a zapisovateľ.

Štartovné

Štartovné vo výške 65 eur na zápas sa uhrádza v hotovosti organizátorovi pred začiatkom zápasu.

Registračný poplatok hráča

Každý hráč, ktorý sa chce zaregistrovať do LFbL, je povinný uhradiť registračný poplatok hráča vo výške 10 eur/sezóna. Až po úhrade tohto poplatku bude daný hráč dopísaný na súpisku príslušného tímu. Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Legendárnej Florbalovej Ligy – TJ KUBYŠPORT. Poplatok môže byť uhradený buď kapitánom tímu za všetkých hráčov alebo ho môžu hráči uhradiť jednotlivo za seba. V druhom prípade je do popisu platby potrebné uviesť meno hráča a jeho tím.

Číslo účtu: SK47 1100 0000 0080 1125 2453