Športová hala pri ZŠ v Záhorskej Bystrici

Športová hala pri ZŠ v Záhorskej Bystrici

Rozmery ihriska:
40x20 metrov
Bránky:
IFF certifikované
Mantinely:
IFF certifikované
Počet šatní:
4
Parkovanie:
Na ulici pred vstupom do areálu
Kapacita tribúny:
200
Adresa:
Hargašova 5, 841 06 Bratislava, Slovensko
Športová hala v Záhorskej Bystrici