Ján Hordosy

Ján Hordosy

Krstné meno:
Ján
Priezvisko:
Hordosy
Dátum narodenia:
28-11-1984 (37)
Tím:
FBC Dragons Bratislava